Kendriya Vidyalaya Sangathan - RO Chennai
Skip Navigation Links

KVS, CHENNAI REGION

ACADEMIC PANEL INSPECTION (2017-2018)


S.No.

K.V

Dates

AC

1

K.V Coimbatore

12th & 13th April 2017

Sh. R. Senthil Kumar

2

K.V No1 Trichy

20th & 21st April 2017

Mrs. V. Meenakshi

3

K.V Rameshwaram

20th April 2017

Sh. Johnson Mathew

4

K.V Mandapam

21st April 2017

Sh. Johnson Mathew

5

K.V No2 Trichy

24th & 25th April 2017

Mrs. V. Meenakshi

6

K.V OCF Avadi

27th & 28th April 2017

Mrs. V. Meenakshi

7

K.V Sivaganga

27th & 28th April 2017

Mrs. V. Meenakshi