Skip Navigation Links

Directory of Principals  of Kendriya Vidyalayas of Chennai Region

Directory of Principals  of KendriyaVidyalayas of Chennai Region

(UPDATED AS ON  AUGUST 2016)


Sl.
No.

Name of KV

NAME OF PRINCIPAL

SUBJECT

telephone numbers

 

 

 

 

Office

Residence

Fax

Mobile

1

2

3

4

5

6

7

8

 

CHENNAI CITY

 

 

 

 

 

 

1

Anna Nagar

Sri B Vaithilingam

Mat

044-26158780

044-22653258

044-26155729

9498021899

2

Ashok Nagar

Mr P.M. Prabhakaran

His.

044-24740011

044-24891243

044 24892067

9444301964

3

AFS Avadi

Smt. Sundari Krishnamurthy

Chem.

044-26841325

044-26840818

044-26841526

  9789480359

4

CRPF Avadi

Smt.N.Valarmathi

Com.

044-26840223 (O)
044-26841171(D)
044-26840402(O)

044-26840380

044-26840223

7200692506

5

HVF Avadi

Sh. B. Ramachandran

Com.

044-26385867

044-26360902

044-26378667

9444606488

6

OCF Avadi

Sh. S. Muthukumarasami

Eng.

044-26385869

044-22841749

044-26361461

9444851378

7

CLRI Chennai

Smt.A. Sashi

Eng.

044 -24421219

044-24451220

044-24454933

9445531958

8

DGQA Chennai

Ms. R. Vijayalakshmi

Geo.

044-22240739

044-22242284

044-22240739

9445401112

9

Gill Nagar

Sh.N.M. Varadharajulu

His.

044-23742317

044-26373635

044-23742617

9445194648

10

Island Grounds

Smt. Rani Rajan

Eng.

044-25360191

044-22671432

044-25383136

9790697140

11

IIT Chennai

Dr.M. Manickasamy

Bio.

044-22570907
044-22579411
044-22579410

044-22579611

044-22570906

9488355553

12

Minambakkam

Sh. K. Lakshmipathy

Bio.

044-22341557

044-22344849

044-22341557

9940696761

13

Tambaram No.1

Sri E Ananthan

Mat.

044-22290350

044-22291365

044-22291775

9444505677

14

Tambaram No.2

Smt N PrasannaKumari

Com.

044-22292403

044-22291907

044-22292403

9444900990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMILNADU

 

 

 

 

 

 

15

Thakkolam

Sh.N. Suresh

Maths

04177 – 204439
04177 - 325280

04177- 246445

Nil

9952406210

16

Arakkonam

Sh. P. Sakthivel

Maths

04177 -227720

-

04177 227720

9443217653

17

Aruvankadu

Ms. Geetha Rao

Phy.

0423-2230932
0423-2205096

0423-2204041

0423-2230932

8056248976

18

Coimbatore

Smt. SavithriThiagarajan

Phy.

0422-2317030

0422-3239099

0422-2317030

7708184598

19

Dharmapuri

Sh.R. Nallappan

Maths

04342-293221

Nil

04342-293221

9994463871

20

Dindugul

Sh.S. Lakshminarayanan

Bio.

0451-2913565

0451– 2913585

0451-2913565

9894258071

21

Kalpakkam No.1

Shri V. Sivaji

Bio.

044-27481283

044-23771473

044-27481283

9952734539

22

Kalpakkam No.2

Smt.T. Mirnalini

Chem.

044-27481226

044-22395987

044-27481226

9940675957

23

Karaikudi

Mr Kalyanaraman

Com.

04565-224596

04565-226383

04565-228612

9489772903

24

Madurai No.1

Sh.C. Muthiah

Com.

0452-2531361

0452-2530531

0452-2538255

9442213282

25

Madurai No.2

Smt. R. Geethakumari

Bio.

0452-2380374(D)
0452-2381827(O)

0452-2484338

0452-2383338

9942267080

26

Mandapam *

Shri S. Arumugam, Principal, KV, Rameshwaram (Addl.Charge)

Chem.

04573-241461(D)
04573-241561(O)

 

04573-245735

04573-41461
04573- 241502 (Chairman’s Office Fax No.)

9444887761

 

 

27

Nagercoil

Shri.R.N.Sendhil Kumar

Phy.

04652-260100

--

04652-260101

09497640404

28

Ooty *

 Ms. Geetha Rao
Principal, KV, Aruvankadu
(Addl. Charge)

Phy.

0423-2442903

0423-2400133

0423-2449005
0413-2276655

8056248976

 

29

Pondicherry No.1
(Shift – I)

Sh.P. Balasubramaniam

Phy.

0413-2272457
0413-2279425

0413-2272346

0413-2272457

9442522266

30

Pondicherry No.2

Mr.K. Sambathkumar

Maths

0413-2655092
0413-2655745

0413-2655093

0412-2655092

9445630674

31

Rameswaram

Shri S. Arumugam, Principal

Chem.

04573-221909

04573-222930

04573-221909

9444887761

32

Sivaganga *

Shri S. Srinivasan, Principal I/c. (VP – KV OCF Avadi)

Eco.

04575-246754

04575-246758

04575-244901

9940265837

 

33

Sulur (AFS) *

Shri A. Marappan, Principal I/c.  & VP
( AFS Sulur)

Maths

0422-2683473

0422-2683536

0422-2683107

9942218825

34

Thanjavur (AFS)

Sh. Udayasuriyan

His.

04362- 226868

044-22422007

04362 -226868

9442185812

35

Tiruchirappalli No.1

Sh.V. Natarajan

Eng.

0431-2581247

0431-2581257

0431-2581034

9445208829

36

Thiruvannamalai

Sh.K. Srinivasan

Com.

04175-292777
223311

04175-223312

04175-223311

9488622760

37

Tiruchirappalli No.2

Sh. N. Alagendhi

Com.

0431-2581147

0431-2583283

0431-2583395

9442483283

38

Vijayanarayanam

Smt. K. Rajeswari

Eco.

04635-254627

-

04635-254627

9994154871

39

Wellington

Smt. ChitraMukundan

Com.

0423-2234797

0423-2233078

0423-2234797

9486655754

0

Perambalaur

Dr. V. Kalyanaraman

Eng.

04328-277900

04328-277900

Nil

9894458065

41

Virudunagar *

Shri P. Singaram ,
 Principal I/c.
(VP, KV, KV No.1 Trichy)

Geo.

04562-280028

Nil

Nil.

7598015658

42

Karaikal  *

Sh. K. Viswanathan
Principal I/c.
( VP, KV, Anna Nagar)

Eng.

04368-238955

Nil

Nil

9445268387

43

Neyveli

Shri R. Srinivasan

Eg.

04142-253428

--

--

9442205473

44

Thiruvarur

Sh.K. Anbalagan

Com.

04366-277288

---

---

8098507315

45

Pondicherry No.1
(Shift – II)

Sh.P. Balasubramaniam

Phy.

0413-2272457
0413-2279425

0413-2272346

0413-2272457

9442522266

*    PRINCIPAL’S POST IS VACANT

Directory of Principals  of KendriyaVidyalayas of Chennai Region

(UPDATED AS ON  AUGUST 2016)


Sl.
No.

Name of KV

NAME OF PRINCIPAL

SUBJECT

telephone numbers

 

 

 

 

Office

Residence

Fax

Mobile

1

2

3

4

5

6

7

8

 

CHENNAI CITY

 

 

 

 

 

 

1

Anna Nagar

Sri B Vaithilingam

Mat

044-26158780

044-22653258

044-26155729

9498021899

2

Ashok Nagar

Mr P.M. Prabhakaran

His.

044-24740011

044-24891243

044 24892067

9444301964

3

AFS Avadi

Smt. Sundari Krishnamurthy

Chem.

044-26841325

044-26840818

044-26841526

  9789480359

4

CRPF Avadi

Smt.N.Valarmathi

Com.

044-26840223 (O)
044-26841171(D)
044-26840402(O)

044-26840380

044-26840223

7200692506

5

HVF Avadi

Sh. B. Ramachandran

Com.

044-26385867

044-26360902

044-26378667

9444606488

6

OCF Avadi

Sh. S. Muthukumarasami

Eng.

044-26385869

044-22841749

044-26361461

9444851378

7

CLRI Chennai

Smt.A. Sashi

Eng.

044 -24421219

044-24451220

044-24454933

9445531958

8

DGQA Chennai

Ms. R. Vijayalakshmi

Geo.

044-22240739

044-22242284

044-22240739

9445401112

9

Gill Nagar

Sh.N.M. Varadharajulu

His.

044-23742317

044-26373635

044-23742617

9445194648

10

Island Grounds

Smt. Rani Rajan

Eng.

044-25360191

044-22671432

044-25383136

9790697140

11

IIT Chennai

Dr.M. Manickasamy

Bio.

044-22570907
044-22579411
044-22579410

044-22579611

044-22570906

9488355553

12

Minambakkam

Sh. K. Lakshmipathy

Bio.

044-22341557

044-22344849

044-22341557

9940696761

13

Tambaram No.1

Sri E Ananthan

Mat.

044-22290350

044-22291365

044-22291775

9444505677

14

Tambaram No.2

Smt N PrasannaKumari

Com.

044-22292403

044-22291907

044-22292403

9444900990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMILNADU

 

 

 

 

 

 

15

Thakkolam

Sh.N. Suresh

Maths

04177 – 204439
04177 - 325280

04177- 246445

Nil

9952406210

16

Arakkonam

Sh. P. Sakthivel

Maths

04177 -227720

-

04177 227720

9443217653

17

Aruvankadu

Ms. Geetha Rao

Phy.

0423-2230932
0423-2205096

0423-2204041

0423-2230932

8056248976

18

Coimbatore

Smt. SavithriThiagarajan

Phy.

0422-2317030

0422-3239099

0422-2317030

7708184598

19

Dharmapuri

Sh.R. Nallappan

Maths

04342-293221

Nil

04342-293221

9994463871

20

Dindugul

Sh.S. Lakshminarayanan

Bio.

0451-2913565

0451– 2913585

0451-2913565

9894258071

21

Kalpakkam No.1

Shri V. Sivaji

Bio.

044-27481283

044-23771473

044-27481283

9952734539

22

Kalpakkam No.2

Smt.T. Mirnalini

Chem.

044-27481226

044-22395987

044-27481226

9940675957

23

Karaikudi

Mr Kalyanaraman

Com.

04565-224596

04565-226383

04565-228612

9489772903

24

Madurai No.1

Sh.C. Muthiah

Com.

0452-2531361

0452-2530531

0452-2538255

9442213282

25

Madurai No.2

Smt. R. Geethakumari

Bio.

0452-2380374(D)
0452-2381827(O)

0452-2484338

0452-2383338

9942267080

26

Mandapam *

Shri S. Arumugam, Principal, KV, Rameshwaram (Addl.Charge)

Chem.

04573-241461(D)
04573-241561(O)

 

04573-245735

04573-41461
04573- 241502 (Chairman’s Office Fax No.)

9444887761

 

 

27

Nagercoil

Shri.R.N.Sendhil Kumar

Phy.

04652-260100

--

04652-260101

09497640404

28

Ooty *

 Ms. Geetha Rao
Principal, KV, Aruvankadu
(Addl. Charge)

Phy.

0423-2442903

0423-2400133

0423-2449005
0413-2276655

8056248976

 

29

Pondicherry No.1
(Shift – I)

Sh.P. Balasubramaniam

Phy.

0413-2272457
0413-2279425

0413-2272346

0413-2272457

9442522266

30

Pondicherry No.2

Mr.K. Sambathkumar

Maths

0413-2655092
0413-2655745

0413-2655093

0412-2655092

9445630674

31

Rameswaram

Shri S. Arumugam, Principal

Chem.

04573-221909

04573-222930

04573-221909

9444887761

32

Sivaganga *

Shri S. Srinivasan, Principal I/c. (VP – KV OCF Avadi)

Eco.

04575-246754

04575-246758

04575-244901

9940265837

 

33

Sulur (AFS) *

Shri A. Marappan, Principal I/c.  & VP
( AFS Sulur)

Maths

0422-2683473

0422-2683536

0422-2683107

9942218825

34

Thanjavur (AFS)

Sh. Udayasuriyan

His.

04362- 226868

044-22422007

04362 -226868

9442185812

35

Tiruchirappalli No.1

Sh.V. Natarajan

Eng.

0431-2581247

0431-2581257

0431-2581034

9445208829

36

Thiruvannamalai

Sh.K. Srinivasan

Com.

04175-292777
223311

04175-223312

04175-223311

9488622760

37

Tiruchirappalli No.2

Sh. N. Alagendhi

Com.

0431-2581147

0431-2583283

0431-2583395

9442483283

38

Vijayanarayanam

Smt. K. Rajeswari

Eco.

04635-254627

-

04635-254627

9994154871

39

Wellington

Smt. ChitraMukundan

Com.

0423-2234797

0423-2233078

0423-2234797

9486655754

0

Perambalaur

Dr. V. Kalyanaraman

Eng.

04328-277900

04328-277900

Nil

9894458065

41

Virudunagar *

Shri P. Singaram ,
 Principal I/c.
(VP, KV, KV No.1 Trichy)

Geo.

04562-280028

Nil

Nil.

7598015658

42

Karaikal  *

Sh. K. Viswanathan
Principal I/c.
( VP, KV, Anna Nagar)

Eng.

04368-238955

Nil

Nil

9445268387

43

Neyveli

Shri R. Srinivasan

Eg.

04142-253428

--

--

9442205473

44

Thiruvarur

Sh.K. Anbalagan

Com.

04366-277288

---

---

8098507315

45

Pondicherry No.1
(Shift – II)

Sh.P. Balasubramaniam

Phy.

0413-2272457
0413-2279425

0413-2272346

0413-2272457

9442522266

*    PRINCIPAL’S POST IS VACANT

Directory of Principals  of KendriyaVidyalayas of Chennai Region

(UPDATED AS ON  AUGUST 2016)


Sl.
No.

Name of KV

NAME OF PRINCIPAL

SUBJECT

telephone numbers

 

 

 

 

Office

Residence

Fax

Mobile

1

2

3

4

5

6

7

8

 

CHENNAI CITY

 

 

 

 

 

 

1

Anna Nagar

Sri B Vaithilingam

Mat

044-26158780

044-22653258

044-26155729

9498021899

2

Ashok Nagar

Mr P.M. Prabhakaran

His.

044-24740011

044-24891243

044 24892067

9444301964

3

AFS Avadi

Smt. Sundari Krishnamurthy

Chem.

044-26841325

044-26840818

044-26841526

  9789480359

4

CRPF Avadi

Smt.N.Valarmathi

Com.

044-26840223 (O)
044-26841171(D)
044-26840402(O)

044-26840380

044-26840223

7200692506

5

HVF Avadi

Sh. B. Ramachandran

Com.

044-26385867

044-26360902

044-26378667

9444606488

6

OCF Avadi

Sh. S. Muthukumarasami

Eng.

044-26385869

044-22841749

044-26361461

9444851378

7

CLRI Chennai

Smt.A. Sashi

Eng.

044 -24421219

044-24451220

044-24454933

9445531958

8

DGQA Chennai

Ms. R. Vijayalakshmi

Geo.

044-22240739

044-22242284

044-22240739

9445401112

9

Gill Nagar

Sh.N.M. Varadharajulu

His.

044-23742317

044-26373635

044-23742617

9445194648

10

Island Grounds

Smt. Rani Rajan

Eng.

044-25360191

044-22671432

044-25383136

9790697140

11

IIT Chennai

Dr.M. Manickasamy

Bio.

044-22570907
044-22579411
044-22579410

044-22579611

044-22570906

9488355553

12

Minambakkam

Sh. K. Lakshmipathy

Bio.

044-22341557

044-22344849

044-22341557

9940696761

13

Tambaram No.1

Sri E Ananthan

Mat.

044-22290350

044-22291365

044-22291775

9444505677

14

Tambaram No.2

Smt N PrasannaKumari

Com.

044-22292403

044-22291907

044-22292403

9444900990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMILNADU

 

 

 

 

 

 

15

Thakkolam

Sh.N. Suresh

Maths

04177 – 204439
04177 - 325280

04177- 246445

Nil

9952406210

16

Arakkonam

Sh. P. Sakthivel

Maths

04177 -227720

-

04177 227720

9443217653

17

Aruvankadu

Ms. Geetha Rao

Phy.

0423-2230932
0423-2205096

0423-2204041

0423-2230932

8056248976

18

Coimbatore

Smt. SavithriThiagarajan

Phy.

0422-2317030

0422-3239099

0422-2317030

7708184598

19

Dharmapuri

Sh.R. Nallappan

Maths

04342-293221

Nil

04342-293221

9994463871

20

Dindugul

Sh.S. Lakshminarayanan

Bio.

0451-2913565

0451– 2913585

0451-2913565

9894258071

21

Kalpakkam No.1

Shri V. Sivaji

Bio.

044-27481283

044-23771473

044-27481283

9952734539

22

Kalpakkam No.2

Smt.T. Mirnalini

Chem.

044-27481226

044-22395987

044-27481226

9940675957

23

Karaikudi

Mr Kalyanaraman

Com.

04565-224596

04565-226383

04565-228612

9489772903

24

Madurai No.1

Sh.C. Muthiah

Com.

0452-2531361

0452-2530531

0452-2538255

9442213282

25

Madurai No.2

Smt. R. Geethakumari

Bio.

0452-2380374(D)
0452-2381827(O)

0452-2484338

0452-2383338

9942267080

26

Mandapam *

Shri S. Arumugam, Principal, KV, Rameshwaram (Addl.Charge)

Chem.

04573-241461(D)
04573-241561(O)

 

04573-245735

04573-41461
04573- 241502 (Chairman’s Office Fax No.)

9444887761

 

 

27

Nagercoil

Shri.R.N.Sendhil Kumar

Phy.

04652-260100

--

04652-260101

09497640404

28

Ooty *

 Ms. Geetha Rao
Principal, KV, Aruvankadu
(Addl. Charge)

Phy.

0423-2442903

0423-2400133

0423-2449005
0413-2276655

8056248976

 

29

Pondicherry No.1
(Shift – I)

Sh.P. Balasubramaniam

Phy.

0413-2272457
0413-2279425

0413-2272346

0413-2272457

9442522266

30

Pondicherry No.2

Mr.K. Sambathkumar

Maths

0413-2655092
0413-2655745

0413-2655093

0412-2655092

9445630674

31

Rameswaram

Shri S. Arumugam, Principal

Chem.

04573-221909

04573-222930

04573-221909

9444887761

32

Sivaganga *

Shri S. Srinivasan, Principal I/c. (VP – KV OCF Avadi)

Eco.

04575-246754

04575-246758

04575-244901

9940265837

 

33

Sulur (AFS) *

Shri A. Marappan, Principal I/c.  & VP
( AFS Sulur)

Maths

0422-2683473

0422-2683536

0422-2683107

9942218825

34

Thanjavur (AFS)

Sh. Udayasuriyan

His.

04362- 226868

044-22422007

04362 -226868

9442185812

35

Tiruchirappalli No.1

Sh.V. Natarajan

Eng.

0431-2581247

0431-2581257

0431-2581034

9445208829

36

Thiruvannamalai

Sh.K. Srinivasan

Com.

04175-292777
223311

04175-223312

04175-223311

9488622760

37

Tiruchirappalli No.2

Sh. N. Alagendhi

Com.

0431-2581147

0431-2583283

0431-2583395

9442483283

38

Vijayanarayanam

Smt. K. Rajeswari

Eco.

04635-254627

-

04635-254627

9994154871

39

Wellington

Smt. ChitraMukundan

Com.

0423-2234797

0423-2233078

0423-2234797

9486655754

0

Perambalaur

Dr. V. Kalyanaraman

Eng.

04328-277900

04328-277900

Nil

9894458065

41

Virudunagar *

Shri P. Singaram ,
 Principal I/c.
(VP, KV, KV No.1 Trichy)

Geo.

04562-280028

Nil

Nil.

7598015658

42

Karaikal  *

Sh. K. Viswanathan
Principal I/c.
( VP, KV, Anna Nagar)

Eng.

04368-238955

Nil

Nil

9445268387

43

Neyveli

Shri R. Srinivasan

Eg.

04142-253428

--

--

9442205473

44

Thiruvarur

Sh.K. Anbalagan

Com.

04366-277288

---

---

8098507315

45

Pondicherry No.1
(Shift – II)

Sh.P. Balasubramaniam

Phy.

0413-2272457
0413-2279425

0413-2272346

0413-2272457

9442522266

*    PRINCIPAL’S POST IS VACANT

 

के वि सं चेन्नई संभाग के प्राचार्य

Sl.
No.

Name of KV

NAME OF PRINCIPAL

SUBJECT

Telephone numbers

Office

Residence

Fax

Mobile

1

2

3

4

5

6

7

8

 

CHENNAI CITY

 

 

 

 

 

 

1

Anna Nagar

Sri B Vaithilingam

Mat

044-26158780

Nil

044-26155729

9498021899

2

Ashok Nagar

Mr Prabhakaran

Com.

044-24740011

 

044 24892067

 

3

AFS Avadi

Sh.V Thiagarajan

Mat.

044-26841325

044-26840818

044-26841526

9444144996

4

CRPF Avadi

Sh. B. Ramachandran

Comm.

044-26840443

044-26840380

044-26840223

9043708488

5

HVF Avadi

Vacant

 

044-26385867

044-22291351

044-26378667

 

6

OCF Avadi

Sh.V. Natarajan

Eng.

044-26385869

044-22841749

044-26361461

9445208829

7

CLRI Chennai

Sh. V. Sridharan

Eng.

044 24421219

044-24451220

044-24454933

9962657193

8

DGQA Chennai

Ms. R. Vijayalakshmi

 

044-22240739

044-22242284

044-22240739

9445401112

9

Gill Nagar

Sh.N.M. Varadarajulu

His.

044-23742317
044-23742618

044-23743634

044-23742617

9445194648

10

Island Grounds

Sh.V. Sivaji

Bio.

044-25360191

044-22671432

044-25383136

9952734539

11

IIT Chennai

Sh. Cherian C George

Chem.

044-22570907
044-22579411
044-22579410

044-22570362

044-22570906

9940675957

12

Minambakkam

Sh. K. Lakshmipathy

Maths

044-22341557

044-22344849

044-22341557

9940696761

13

Tambaram No.1

Sri E Ananthan

Mat.

044-22290350

044-22271507

044-22291775

9444505677

14

Tambaram No.2

Smt N Prasanna Kumari

Chem.

044-22292403

044-22291907

044-22292403

9444900990

 

TAMILNADU

 

 

 

 

 

 

15

Thakkolam

Sh.N. Suresh

Maths

04177 – 204439
04177 - 325280

04177- 246445

Nil

09952406210

16

Arakkonam

Sh. P. Sakthivel

Com.

04177 -227720

04177 227522

04177 227720

09448087369

17

Aruvankadu

Vacant

 

0423-2230932
0423-2205096

0423-2204041

0423-2230932

 

18

Coimbatore

Sh D Prabha Karan

Phy.

0422-2317030

0422-3239099

0422-2317030

9025064757

19

Dharmapuri

Sh.R. Nallappan

Maths.

04342-293221

Nil

04342-293221

9994463871

20

Dindugul

Dr.N. Vasanth

Bio.

0451-245465

0451– 2454585

0451-2454565

Nil

21

Kalpakkam No.1

Sh.S. Rajendran

Com.

044-27481283

044-27481183

044-27481283

9043622548

22

Kalpakkam No.2

Smt T.Mirnalini

Chem.

044-27481226

044-27488100

044-27481226

8056165791

23

Karaikudi

Vacant

 

04565-224596

04565-226383

04565-228612

 

24

Madurai No.1

Sh.C. Muthiah

Com.

0452-2531361

0452-2530531

0452-2538255

9442213282

25

Madurai No.2

Smt. R. Geetha Kumari

Eco.

0452-2380374(D)
0452-2381827(O)

Nil

0452-2383338

 

26

Mandapam

Sh Muthukumarasami

Eng.

04573-241461(D)
04573-241561(O)

04573-245735

04573-241461

9444851378

27

Nagercoil

Vacant

 

04652-260100

-

04652-260101

 

28

Ooty

Smt M S Sudha

Bio.

0423-2442903

0423-2400133

0423-2449005

9047174540

29

Pondicherry No.1

Sh. P. Balasubramanian

Com.

0413-2272457
0413-2279425

0413-2272346

0413-2272457

9442522266

30

Pondicherry No.2

Mr.K. Sambathkumar

Maths

0413-2655092
0413-2655745

0413-2655093

0412-2655092

9445630674

31

Rameswaram

Smt A Shashi

Eng.

04573-221909

04573-222930

04573-221909

9841184752

32

Sivaganga

Sh.Kanthimathinathan

Maths

04575-246754

04575-246758

04575-244901

9842843897

33

Sulur (AFS)

Sh. R. Srinivasan

Eco.&Edn.

0422-2683473

0422-2683536

0422-2683107

9444624810

34

Thanjavur (AFS)

Sh. Udayasuriyan

His.

04362- 226868

044-22422007

04362 -226868

9442185812

35

Tiruchirappalli No.1

Sh. M. Vellaichami

Geo.

0431-2581247

Nil

0431-2581034

7598015658

36

Thiruvannamalai

Sh. K. Srinivasan

His.

04175-223311

09391197292

04175-223311

9962678018

37

Tiruchirappalli No.2

Sh. N. Alagendhi

 

0431-2581147

0431-2583283

0431-2583395

9442483283

38

Vijayanarayanam

Sh. G.B. Naidu

 

04635-254627

04635-254628

04635-254627

8985549969

39

Wellington

Smt.K. Rajeswari

Eco.

0423-2234797

0423-2233078

0423-2234797

09994154871

40

Perambalaur

Sri K Laxmaiah

Chem.

04328-277900

04328-277900

Nil

9486862008

41

Virudunagar

Vacant

 

04562-280028

04562-247028
04562-246028

Nil.

 

42

Karaikal

Sh.M. Muthukumar- Gr.II

Maths

04368-228555

Nil

Nil

8825492535

43

Neyveli

Sh. Radha Krishnan

Maths

04142-253428

-

--

9500108554Back To Top